Терміни та умови

1. Загальні положення.

1.1. Onlinekantorkurs.pl - це безпечна форма обміну валюти через Інтернет, що працює у співпраці зі стаціонарним пунктом обміну валют "Kantor Kurs", який знаходиться у Вроцлаві за адресою вул. Шевська 75/77. Використання Сервісу для інших цілей, окрім купівлі та продажу валюти в електронному вигляді, заборонено. Забороняється використовувати послуги Сервісу для цілей, відмінних від обміну валюти в електронному вигляді.

1.2. Оператор надає послуги з обміну валют відповідно до курсів обміну валют, представлених на Сайті, за рахунок коштів, перерахованих Користувачем і Оператором в електронному вигляді на свої банківські рахунки. Відповідальність за достовірність даних Користувача несе Користувач. Умови користування цими послугами викладені виключно в цих Умовах.

1.3. Onlinekantorkurs.pl надає послуги в електронному вигляді відповідно до Регламенту. 

1.4. Цей Регламент є документом, який є обов'язковим для всіх Користувачів, які користуються послугами обміну валют, що надаються Сервісом в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону про надання електронних послуг.

1.5 Цей Регламент визначає принципи надання onlinekantorkurs.pl послуг Користувачам за допомогою Сервісу onlinekantorkurs.pl, права та обов'язки Користувачів Сервісу onlinekantorkurs.pl, а також права, обов'язки та відповідальність Користувача як суб'єкта, що користується послугами onlinekantorkurs.pl, та onlinekantorkurs.pl як суб'єкта, що керує та експлуатує Сервіс.

1.6. Регламент доступний Користувачам безкоштовно, є доступним до укладення договору про надання електронних послуг. Він може бути отриманий через Веб-сайт у формі, яка дозволяє отримувати, відтворювати та записувати зміст за допомогою телеінформатичної системи, що використовується Користувачами. Регламент може бути збережений або роздрукований Користувачами в будь-який час.

1.7. У момент реєстрації кожен Користувач Сервісу зобов'язаний ознайомитися зі змістом цього Регламенту і зробити волевиявлення про прийняття його положень у формі проставлення галочки у відповідному полі.   

1.8. Акцепт цього Регламенту надання послуг, проходження процедури реєстрації на Сайті та створення Облікового запису Користувача означає, що Користувач укладає з Оператором договір про надання електронних послуг на невизначений термін, без зазначення мінімального терміну дії договору.

1.9. Користувач повинен заявити, що дані, надані в процесі реєстрації, є правдивими, і що він не має права користуватися послугами Оператора анонімно.

1.10. Користуючись послугами Порталу onlinekantorkurs.pl, кожен Користувач зобов'язаний діяти відповідно до чинного законодавства, принципів належної поведінки, поваги до прав інтелектуальної власності та заборони надання контенту протиправного характеру, який може порушувати права або інтереси третіх осіб.

1.11. Використання Сайту є безкоштовним, за винятком витрат, пов'язаних з виконанням Оператором транзакцій від імені Користувача або за його дорученням та інших витрат у вигляді банківських комісій.

1.12. Назва Сервісу, спосіб його функціонування, графічне оформлення, програмне забезпечення та база даних повністю захищені законом.


2. Визначення, що використовуються в Регламенті, мають таке значення:

 

2.1. Оператор - власник веб-сайту onlinekantorkurs.pl - Kantor Kurs Sp. z o.o., вул. Шевська 75/77, 50-121 Вроцлав. Має запис в реєстрі REGON: 523195527 та податковий ідентифікаційний номер NIP: 8971912239 та KRS 0000993495, дата запису в реєстрі Kantor 27/09/2022, номер запису: 19287.

2.2. Веб-сайт - це інтернет-сервіс, що працює за адресою http://www.onlinekantorkurs.pl, яким керує Оператор і який дозволяє Користувачам користуватися послугою обміну валют в режимі онлайн. Умови надання цієї послуги викладені в цьому Регламенті.

2.3. Функції та призначення Сервісу - основною функцією Сервісу є систематизація даних під час здійснення транзакцій між Оператором та Користувачем, у зв'язку з чим Сервіс функціонує для внутрішнього обліку діяльності Оператора та дотримання процедури AML та інших вимог Закону.

2.4. Час роботи Сервісу - період часу, що охоплює кожен робочий день, з 8:30 до 16:30, протягом якого Сервіс надає зазначені послуги.

2.5. Робочий день - будь-який день з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят у Польщі.

2.6. Послуги - послуги, що надаються оператором Сервісу onlinekantorkurs.pl на користь користувачів, включаючи розміщення та виконання замовлень на здійснення операцій з обміну валют в Інтернеті та будь-які інші послуги, безпосередньо пов'язані з ними. Послуги, що надаються Веб-сайтом, вважаються належним чином, своєчасно і в повному обсязі виконаними при настанні хоча б однієї з наступних подій: коли Оператор надсилає платіжне доручення своєму банку для переказу коштів клієнту; коли Оператор створює платіжне доручення в інтернет-банкінгу, мобільному додатку або здійснює переказ на реквізити, надані клієнтом; коли відбувається отримання готівки Клієнтом в Пункті обслуговування клієнтів.

2.7. Відділ обслуговування клієнтів - підрозділ в організаційній структурі Оператора, завданням якого є надання послуг Користувачеві, включаючи, але не обмежуючись цим, надання Користувачеві допомоги та інформації, необхідної для виконання Договору. Офіс надає можливість зв'язатися з Оператором у дні та години, зазначені на веб-сайті Сервісу, безпосередньо у відділеннях за адресами: Szewska 75/77, 50-121 Wrocław  та  Żurawia 45, 00-680 Warsaw,  а також у письмовій формі на вказану адресу: Kantor Kurs Sp. z o.o., вул. Шевська 75/77, 50-121 Вроцлав, за телефоном (+48) 794 971 888 або електронною поштою: info@onlinekantorkurs.pl. 

2.8. Договір - договір про надання електронних послуг, що стосуються окремих операцій обміну валют в рамках функціональності Акаунта, укладений між Оператором і Користувачем відповідно до процедури реєстрації на Сайті. Договір укладається в момент акцепту Регламенту, проходження процедури реєстрації на Сайті та створення Облікового запису Користувача.

2.9. Користувач - виключно фізична дієздатна особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій правоздатність надана законом, що відповідає умовам, зазначеним в Регламенті, яка прийняла його положення і пройшла Реєстрацію на Сайті, в результаті чого для неї був створений Обліковий запис Користувача.

2.10. Бенефіціар - фізична особа, яка здійснює контроль над Користувачем у розумінні положень Закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

2.11. Обліковий запис Користувача - обліковий запис, який стає доступним і призначається кожному Користувачеві в результаті процесу Реєстрації, ведеться на Сервісі onlinekantorkurs.pl. Цей обліковий запис дозволяє Користувачеві за допомогою Панелі клієнта керувати даними та подавати інструкції щодо обміну валюти в Інтернеті в рамках Послуг, що надаються Оператором. Для доступу до облікового запису Користувач повинен ввести свій Логін та Пароль.

2.12. Транзакція - купівля або продаж іноземної валюти, здійснена Користувачем за допомогою Сервісу onlinekantorkurs.pl, що відбувається безпосередньо між Оператором та Користувачем.

2.13. Підтвердження транзакції - доказ купівлі/продажу валюти у вигляді фактури, який можна завантажити та роздрукувати з Панелі клієнта, а також отримати в електронному вигляді у вигляді посилання, надісланого на електронну адресу Користувача, вказану в Панелі клієнта.

2.14. Переказ - переказ коштів з одного банківського рахунку на інший рахунок, який може знаходитися в тому ж або іншому банку, а також шляхом внесення/витрати коштів у Пункті обслуговування клієнтів.

2.15. Банківський рахунок - банківський рахунок, що ведеться для Користувача відповідно до чинного законодавства банком з місцезнаходженням або філією на території Республіки Польща, власником або довіреною особою якого є Користувач. 

2.16. Резидент - фізична особа, яка проживає на території Республіки Польща, та юридична особа з місцезнаходженням на території Республіки Польща, а також інша особа з місцезнаходженням на території Республіки Польща, яка здатна від свого імені брати на себе зобов'язання та набувати прав; резидентами є також філії, представництва та підприємства, створені нерезидентами на території Республіки Польща, польські дипломатичні представництва, консульські установи та інші польські представництва та спеціальні місії, які користуються дипломатичними або консульськими імунітетами та привілеями.

2.17. Нерезиденти - фізичні особи з місцезнаходженням за кордоном, юридичні особи з місцезнаходженням за кордоном та інші суб'єкти з місцезнаходженням за кордоном, які здатні від свого імені брати на себе зобов'язання та набувати прав. Нерезидентами також вважаються філії, представництва та підприємства з місцезнаходженням за межами України, створені резидентами, а також іноземні дипломатичні представництва, консульські установи, інші іноземні представництва, спеціальні місії та міжнародні організації, які користуються дипломатичним або консульським імунітетом та привілеями.

2.18. Політично значуща особа - особа, обрана або призначена на державну посаду, яка впливає на прийняття політичних рішень або несе відповідальність за їх виконання. Політично значуща посада може включати посади в органах законодавчої, виконавчої або судової влади, а також у політичній партії або профспілковій організації.

2.19. Близькою особою політично значущої особи є фізична особа: яка є бенефіціарним власником юридичної особи, неінкорпорованої організаційної одиниці або трасту спільно з політично значущою особою або має інші тісні стосунки з такою особою у зв'язку з діловою діяльністю; яка є єдиним бенефіціарним власником юридичної особи, неінкорпорованої організаційної одиниці або трасту, про які відомо, що вони були створені з метою отримання фактичної вигоди від політично значущої особи.

2.20. Член сім'ї політично значущої особи - чоловік або дружина, співмешканець політично значущої особи; дитина політично значущої особи та її чоловіка або дружини, співмешканця; батьки політично значущої особи.

2.21. Зареєстрована операція - надпорогова операція - операція, яка підлягає реєстрації відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", далі - "Закон", у зв'язку з тим, що її вартість перевищує 15 000 євро, у тому числі, якщо вона здійснюється шляхом проведення більше ніж однієї операції, обставини яких вказують на те, що вони пов'язані між собою і були розділені на операції меншої вартості з метою уникнення обов'язку реєстрації або через наявність обставин, що вказують на те, що вона може бути пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, незалежно від її вартості та характеру.

2.22. GIIF - Генеральний інспектор фінансової інформації, про якого йдеться в Законі Республіки Польща.

2.23. RODO - Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

2.24. Закон про захист персональних даних - Закон від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Законодавчий вісник 2018 р., поз. 1000, зі змінами).

2.25. Закон про надання послуг за допомогою електронних засобів - Закон від 18 липня 2002 р. про надання послуг за допомогою електронних засобів (Законодавчий вісник 2016 р., поз. 1030, з наступними змінами).

2.26. Закон про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму - Закон від 1 березня 2018 р. про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Законодавчий вісник 2018 р., поз. 723, з наступними змінами), далі - Закон. 

 

3. Технічні умови, необхідні для взаємодії з телеінформаційною системою Оператора.

3.1 Перед використанням послуг, пропонованих onlinekantorkurs.pl, Користувач повинен мати відповідні засоби:

3.1.1. комп'ютер або мобільний пристрій, обладнаний веб-браузером, що підтримує зашифроване SSL-з'єднання.

3.1.2. доступ до Інтернету, включаючи програму для перегляду його ресурсів та прийняття файлів cookie.

3.1.3. Мати дійсну адресу електронної пошти. 

3.1.4. Програму для читання файлів у форматі PDF.

3.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в технічні вимоги, пов'язані з наданням Послуг електронними засобами.

3.3. Оператор не несе відповідальності за недотримання Користувачем технічних вимог, викладених в Умовах використання.

3.4. Користувач погоджується з тим, що Сайт onlinekantorkurs.pl зберігає на його комп'ютері невеликі текстові файли, так звані файли cookie, які необхідні для належного надання Послуг на Сайті. Ці файли не впливають на налаштування комп'ютера Користувача, не встановлюють і не видаляють жодних комп'ютерних програм або вірусів, не обробляються іншими інтернет-порталами і можуть бути видалені Користувачем у будь-який час.

3.5. Погоджуючись з цими Умовами, на виконання статті 6 Закону "Про надання електронних послуг", Користувач усвідомлює ризики, пов'язані з використанням послуги, що надається в електронному вигляді, такі як витік персональних даних внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до Сайту, технічних пристроїв Користувача або Оператора, або інших незалежних від Оператора дій.

 

4. Реєстрація та верифікація Користувача.

4.1. Договір про надання послуг, пропонованих Оператором на Порталі, укладається за допомогою Порталу onlinekantorkurs.pl. Договір укладається на невизначений термін без мінімального терміну дії.

4.2. Договір між Оператором і Користувачем набуває постійного характеру після прийняття Умов надання послуг у формі проставлення галочки у відповідному полі, реєстрації на Порталі та створення Облікового запису Користувача.

4.3. Оператор забезпечує безпеку функціонування системи та вживає заходів для підвищення безпеки комунікації з Сервісом onlinekantorkurs.pl.

4.4. Для того, щоб здійснити Реєстрацію на Сервісі, необхідно правильно заповнити Реєстраційну форму, яка доступна на Сервісі https://onlinekantorkurs.pl/rejestracja. Після цього особа, яка здійснює Реєстрацію, повинна зробити заяву (у формі галочки у відповідному полі) про те, що вона ознайомлена з Умовами надання послуг (Регламентом) і приймає їх положення.

4.5. Для створення облікового запису користувача необхідно вказати адресу електронної пошти та пароль на ваш вибір. Для забезпечення безпеки облікового запису пароль повинен мати довжину не менше 8 символів, містити велику і малу літери та цифру. Користувач зобов'язаний зберігати пароль для доступу до Сайту в надійному місці і не повідомляти його третім особам.

4.6. Оператор не надсилає пароль доступу до Облікового запису на адресу електронної пошти Користувача, при цьому не вимагає від Користувача надання пароля доступу, а Користувач не зобов'язаний надавати його Оператору.

4.7. У разі втрати Користувачем пароля доступу Оператор надає Користувачеві можливість встановити новий пароль доступу тільки за допомогою Сайту або шляхом звернення до Служби підтримки, але ця процедура здійснюється тільки за допомогою Сайту. Користувач зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів для захисту даних свого облікового запису та електронної пошти.

4.8. Реєстрація передбачає надання наступних даних:

4.8.1. зазначення типу рахунку.

4.8.2. адреса електронної пошти.

4.8.3. придуманий користувачем пароль.

4.8.4. Підтвердження адреси електронної пошти.

4.8.5. Прочитати та прийняти Умови використання, поставивши галочку у відповідному полі.

4.9. Для того, щоб користуватися послугами Сайту, Користувач повинен заповнити наступні персональні дані в своєму Акаунті Користувача:

4.9.1. Фізична особа:

4.9.1.1. Ім'я та прізвище.

4.9.1.2. Громадянство.

4.9.1.3. Персональний ідентифікаційний номер (PESEL) або дата народження - якщо PESEL не присвоєно.

4.9.1.4. Країна народження.

4.9.1.5. Серія та номер документа, що посвідчує особу, термін дії.

4.9.1.6. Адреса місця проживання.

4.9.1.7. Назва компанії, ІПН та адреса основного місця ведення діяльності - для фізичної особи-підприємця.

4.9.1.8. номер телефону.

4.9.2. Юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи:

4.9.2.1. Назва компанії.

4.9.2.2. Тип юридичної особи.

4.9.2.3. країна реєстрації, юридична адреса.

4.9.2.4. ІПН, а за його відсутності - країна реєстрації, комерційний реєстр, номер і дата реєстрації.

4.9.3. Особи, уповноважені діяти від імені компанії:

4.9.3.1. Ім'я.

4.9.3.2. Громадянство.

4.9.3.3. Персональний ідентифікаційний номер (PESEL) або дата народження - якщо PESEL не присвоєно.

4.9.3.4. Країна народження.

4.9.3.5. Серія та номер документа, що посвідчує особу, та дата закінчення терміну його дії.

4.9.3.6. Адреса місця проживання.

4.9.3.7. Номер телефону.

4.9.4. Реквізити фактичного бенефіціара:

4.9.4.1. Ім'я.

4.9.4.2. Громадянство.

4.9.4.3. Персональний ідентифікаційний номер (PESEL) або дата народження, якщо номер PESEL не присвоєно.

4.9.4.4. Країна народження.

4.9.4.5. Серія та номер документа, що посвідчує особу, та дата закінчення терміну його дії.

4.9.4.6. Адреса місця проживання.

4.9.5.7.  Номер телефону.

4.10. Оператор перевіряє особу Користувача, особи, яка діє від імені Користувача, та Фактичного отримувача шляхом підтвердження ідентифікаційних даних, введених в Обліковому записі, на підставі документа, що посвідчує особу фізичної особи, документа, що містить дійсні дані виписки з відповідного реєстру або інших документів, даних або інформації з надійного і незалежного джерела.

4.11. Оператор додатково перевіряє особу Користувача шляхом порівняння даних Користувача, визначених в Обліковому записі Користувача, з даними власника банківського рахунку, з якого була здійснена перша виплата коштів, призначених для обміну валюти.

4.12. У разі виявлення підвищеного ризику відмивання коштів або фінансування тероризму, а також у випадках, передбачених положеннями Закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Оператор може застосовувати посилені заходи фінансової безпеки, в тому числі пов'язані з ідентифікацією та перевіркою особи Користувача, особи, уповноваженої діяти від імені Користувача, і Реального одержувача.

4.13. Якщо перевірка, зазначена в пунктах 4.10.-4.12. не вдасться, тобто якщо достовірність і відповідність даних, зазначених у пункті 4.9. не може бути підтверджена, Користувач не має права користуватися послугами, пропонованими в рамках Акаунта Користувача, до тих пір, поки достовірність і відповідність таких даних не буде підтверджена. У такому випадку Оператор також має право розірвати Договір з Користувачем.

4.14. Всі дані, що передаються між Сайтом і Користувачем, захищені шляхом використання захищеного SSL-протоколу з довжиною ключа 256 біт, який є обов'язковим у фінансових установах. З'єднання шифрується, щоб запобігти доступу до даних сторонніх осіб.

4.15. Користувач, який приймає Регламент, робить одночасно кілька заяв (у формі проставлення галочки), в тому числі про те, що він ознайомився з Регламентом і згоден з його положеннями, добровільно приєднується до Сайту, надав правдиву і законну інформацію в реєстраційній формі і при використанні Сайту, ознайомився з детальною інформацією про обробку персональних даних і надав персональні дані, необхідні Оператору для укладення Договору та надання послуг, добровільно, а також зобов'язується використовувати Сайт відповідно до його призначення і Умов. Замовник усвідомлює, що за надання неправдивої інформації про себе він буде притягнутий до кримінальної відповідальності.


5 Обсяг послуг, що надаються.

5.1. Оператор Порталу onlinekantorkurs.pl надає посередницькі послуги з обміну валют в Інтернеті та інші супутні послуги відповідно до Регламенту, з належною ретельністю, стандартами безпеки та з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Посередницькі послуги з обміну валют надаються в електронному вигляді, тобто без одночасної присутності сторін (на відстані), шляхом передачі даних за індивідуальною командою Користувача, відправлених і отриманих за допомогою пристроїв для електронної обробки та зберігання даних.

5.3. Послуги, що надаються Оператором Сайту, доступні тільки зареєстрованим Користувачам.

5.4. Надання Послуг відбувається за правилами, викладеними в Регламенті. Їх надання конкретному Користувачеві залежить від його заяви про згоду з положеннями Регламенту та позитивної ідентифікації.

5.5. Обмін валют відбувається в електронному вигляді, за допомогою банківських рахунків Користувачів та Оператора, а також шляхом заробітку/витрати грошей у Пункті обслуговування клієнтів.

5.6. Користувач використовує Панель клієнта для подання  для обміну валют.

5.7. На Веб-сайті Оператор надає Послуги у сфері обміну валют, які перераховані в таблиці обміну валют, доступній на сайті onlinekantorkurs.pl.

5.8. Укладення та розірвання Договорів про надання Послуг на Сайті відбувається виключно за допомогою веб-сайтів, в режимі електронного надання Послуг.

5.9. Оператор залишає за собою право відмовити у виконанні дій, зазначених у пунктах 5.1 і 5.2, якщо заявка суперечить Умовам надання послуг.

5.10. Оператор залишає за собою право відмовити у виконанні дій, зазначених у пунктах 5.1 і 5.2, якщо є обґрунтована підозра про недотримання законодавства.

 

6. Поповнення рахунку.

6.1. Обмін, купівля або продаж валют на Сайті доступні тільки зареєстрованим Користувачам, які вказали правильні реквізити своїх банківських рахунків в налаштуваннях свого Облікового запису Користувача.

6.2. У разі отримання Оператором Сайту переказу з банківського рахунку, який не був вказаний Користувачем в його налаштуваннях, Оператор відправляє переказ назад відправнику після вирахування витрат на переказ, які випливають з політики банку, від якого був отриманий платіж.

6.3. Для здійснення операції обміну, купівлі або продажу валют Користувач повинен внести кошти на банківський рахунок, вказаний Оператором в Панелі клієнта, відповідно до назви, зазначеної Оператором, або шляхом внесення готівки в Пункт обслуговування клієнтів.

6.4. Кошти, внесені Користувачем на рахунок Оператора, можуть зберігатися не довше одного місяця. Якщо кошти залишаються на рахунку довше зазначеного терміну, Оператор повертає їх на банківський рахунок Користувача за вирахуванням банківських витрат.

6.5. Кошти Користувача на рахунку Оператора не можуть розглядатися як ощадний вклад. За кошти Користувача, що знаходяться на особовому рахунку, Оператор не несе перед Користувачем ніяких фінансових зобов'язань, таких як неустойка, упущена вигода, урахування встановленого індексу інфляції, відсотки за користування грошима тощо.

6.6. Якщо кошти перераховуються в іноземній валюті на банківський рахунок Оператора, вони автоматично конвертуються в злотий в день і час їх надходження на банківський рахунок Оператора за поточним курсом обміну валют, вказаним на Веб-сайті в розділі курсів валют на певну дату і час.

6.7. Оператор не несе відповідальності за виплати грошових коштів на банківський рахунок, відмінний від вказаного Оператором, або з іншими назвами переказів, ніж ті, що вказані Оператором.

6.8. Оператор не несе відповідальності за будь-які затримки, спричинені банками, що обслуговують рахунки Користувачів та Оператора.

6.9. Після здійснення переказу Користувач зобов'язаний підтвердити переказ, натиснувши кнопку "Я підтверджую переказ", щоб забезпечити правильне бронювання транзакції. Не натиснувши кнопку, переказ не буде відправлений.

6.10. Якщо Користувач поповнив свій особистий рахунок і не здійснив обмін протягом одного місяця, Оператор повертає йому кошти протягом 7 днів з утриманням 5% від суми коштів.

6.11. У разі отримання від Користувача запиту на повернення коштів, Оператор обробляє запит протягом наступного робочого дня.

 

7. Обмін валюти.

7.1. У рамках Послуги onlinekantorkurs.pl Оператор надає послуги обміну валют:

7.1.1. Обмін валюти PLN на EUR, USD, GBP.

7.1.2. Обмін валюти EUR, USD, GBP на PLN.

7.1.3. Мінімальна сума транзакції становить 100 одиниць даної валюти.

7.2. Для обміну валют у безготівковій формі послуги необхідно мати принаймні два банківські рахунки: один у злотих, а інший у валюті, яку Ви хочете обміняти. Всі рахунки повинні бути відкриті в банках або банківських відділеннях, розташованих у Польщі. Оператор здійснюватиме перекази та повернення коштів лише на польські банківські рахунки.

7.3. Після того, як ви отримали підтвердження вашого платежу від Оператора, ви можете здійснити транзакцію, що не перевищує суму вашого платежу.

7.4. Доручення на купівлю або продаж валюти буде виконано після того, як Ви підтвердите в Панелі клієнта, що Ви зробили заявку з обміну.

7.5. Операції з купівлі або продажу валют здійснюються за курсом обміну, що відображається на сайті на момент підтвердження заявки.

7.6. Після здійснення обміну Оператор відправляє гроші на банківський рахунок, вказаний Вами в Особистому кабінеті, або шляхом внесення готівки в Пункті обслуговування клієнтів.

7.7. Оператор надсилає електронне підтвердження купівлі або продажу валюти.

7.8. Оператор повинен надати користувачеві підтвердження купівлі/продажу валюти для кожної транзакції, здійсненої на сайті onlinekantorkurs.pl. З цією метою оператор генерує електронне підтвердження транзакції та автоматично надсилає його користувачеві після кожної транзакції на адресу електронної пошти, вказану користувачем під час реєстрації. Приймаючи ці умови, користувач погоджується отримувати підтвердження купівлі/продажу в електронному вигляді.

7.9. За бажанням користувача оператор може надіслати підтвердження купівлі/продажу валюти в паперовому вигляді поштою (в Польщі) на поштову адресу, вказану користувачем в Особистому кабінеті, протягом семи днів з моменту здійснення транзакції. У цьому випадку оператор списує з рахунку користувача суму в розмірі 7 PLN (сім злотих) на покриття поштових витрат.

7.10. Час подання заявки про обмін відрізняється від часу надання послуг. Транзакції можна здійснювати в робочі дні з 8:30 до 16:00, а розрахунки за транзакціями будуть виконані не пізніше наступного робочого дня.

7.11. Операції з обміну валюти є незворотними, тобто ви не можете скасувати операцію. Однак ви можете відмінити операцію, тобто продати куплену валюту, але це може призвести до того, що ви втратите гроші через курсову різницю.

7.12. Курси обміну валют на сайті носять виключно інформаційний характер і не є офертою, як це визначено законом.

 

8. Реєстровані транзакції - надпорогові.

8.1. У разі здійснення транзакцій на суму понад 15 000 євро Користувач зобов'язаний заповнити свої персональні дані в Панелі клієнта відповідно до інструкцій програми та надіслати скан посвідчення особи або іншого документа, що підтверджує його особу,  на електронну адресу info@onlinekantorkurs.pl з метою перевірки цих даних.

8.2. У разі розміщення замовлення на здійснення транзакції вартістю понад 15 000 євро, конвертованих на основі середнього курсу Національного банку Польщі, що діє на момент обміну, відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, Сервіс onlinekantorkurs.pl зобов'язаний здійснити верифікацію - перевірку та підтвердження персональних даних користувача з метою забезпечення фінансової безпеки. Ця процедура здійснюється тільки один раз, при першій зареєстрованій транзакції і при кожній зміні ідентифікаційних даних Користувача.

8.3. Оператор має право перевірити дані, надані Користувачем в процесі реєстрації, за допомогою інших доступних методів.

8.4. У разі невиконання зобов'язань, зазначених у пункті 8.1, Оператор не зможе завершити Транзакцію, про що Користувач буде проінформований електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану Користувачем у Панелі клієнта.

8.5. Оператор залишає за собою право призупинити або відмовити у виконанні Транзакції, навіть у випадку Транзакції вартістю менше 15 000 євро, без пояснення причин, якщо це необхідно для дотримання застосовних положень про боротьбу з відмиванням грошей. Користувач не має права на будь-які претензії, що випливають з такого рішення Оператора.

8.6. Оператор має право вимагати від Користувача додаткові пояснення та скани реєстраційних документів у разі здійснення Транзакцій на корпоративному рахунку.

8.7. Якщо сума Транзакції становить 15000 Євро, Користувач повинен заповнити свої персональні дані в Панелі клієнта відповідно до інструкцій Програми та надіслати скан посвідчення особи або іншого документа, що підтверджує особу, на електронну адресу info@onlinekantorkurs.pl для перевірки даних. Така транзакція не буде зареєстрована, і це вимагається відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму для забезпечення фінансової безпеки Сервісу onlinekantorkurs.pl.

8.8. Під час процесу реєстрації Користувач зобов'язаний надати повні та правдиві дані, зазначені в розділі 4.9.. Користувач несе відповідальність за правдивість цих даних і зобов'язаний оновлювати їх у разі будь-яких змін, а будь-який негативний ризик ненадання даних несе Користувач.

8.9. Оператор інформує Вас про те, що він зобов'язаний за законом визначити, чи є Користувач або бенефіціарний власник політично значущою особою, або близькою особою політично значущої особи, або членом сім'ї політично значущої особи. З цією метою Користувач повинен зробити заяву в електронній формі (у вигляді підтвердження галочкою у відповідному полі або шляхом натискання форми підтвердження при заповненні персональних даних в кабінеті або шляхом надсилання відповідної інформації на нашу електронну пошту), підтверджуючи або заперечуючи, що він займає таку посаду. Подання недостовірних відомостей може тягнути кримінальну відповідальність.

8.10. Оператор обміну валюти зобов'язаний отримати попередню згоду від керівництва компанії, як того вимагає законодавство у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, перш ніж надавати послуги з обміну валюти політично значущій особі. Необхідні документи та пояснення для встановлення джерела походження активів користувача та джерела активів, що знаходяться в розпорядженні користувача. Оператор зобов'язаний вжити відповідних заходів для підтримання ділових відносин або здійснення транзакцій відповідно до нормативно-правових актів.

8.11. Оператор має право вимагати від користувача додаткову інформацію про бенефіціарного власника відповідно до положень Закону про ПВК/ФТ.

8.12. Оператор має право вимагати додаткові документи, що підтверджують зміни в даних, повідомлених Користувачем.

 

9. Збори та витрати.

9.1. Оператор не стягує жодних зборів за реєстрацію, створення та ведення Облікового запису Користувача на Сервісі onlinekantorkurs.pl.

9.2. Оператор не стягує жодних комісій за здійснені транзакції.

9.3. Користувач повинен здійснити валютний переказ тільки на банківський рахунок, вказаний Оператором, і як довіритель несе банківські витрати, пов'язані з переказом.

9.4. Якщо процедура, описана в пункті 9.3, не дотримується, Оператор зараховує на Рахунок Користувача фактично отриману суму за вирахуванням комісійних зборів і комісійних, стягнутих банком.

9.5. Користувач повинен бути поінформований про розмір витрат, які будуть стягнуті з нього Оператором при здійсненні депозиту або доручення на обмін валюти.

9.6. Якщо за отримання переказу від Користувача стягується банківська комісія, Оператор зменшує суму, що сплачується Користувачем, на величину такої комісії. 

 

10. Помилки під час здійснення транзакцій.

10.1. Якщо через помилку оператора або збій системи обміну валют Користувач здійснив обмін валют на основі нереальних котирувань, така транзакція буде скасована, а користувач зобов'язаний негайно (не пізніше одного дня) повернути Оператору кошти, отримані в результаті цієї транзакції, після отримання вимоги про відшкодування.

10.2. Якщо з технічних причин або внаслідок помилки Оператор перерахував на банківський рахунок користувача суму, більшу, ніж та, що є результатом правильно виконаної транзакції, Користувач зобов'язаний повернути Оператору переплату від помилкової транзакції протягом того ж дня після отримання запиту на повернення коштів на адресу електронної пошти Користувача.

10.3. Якщо з технічних причин або внаслідок помилки Оператор перерахував на банківський рахунок Користувача суму, меншу, ніж та, що є результатом правильно виконаної транзакції, Оператор зобов'язаний здійснити доплату Користувачеві від помилкової транзакції протягом наступного робочого дня після отримання скарги з вимогою про доплату.

10.4. Будь-яка сторона, яка не виконала умови 10.1.-10.3, сплачує 0,1% за кожен день прострочення.

 

11. Процедура подання рекламації.

 

11.1. Користувач має право подати скаргу протягом 7 днів з моменту виявлення причин для скарги і детально описати причину скарги, якщо послуги, передбачені цим Регламентом, не надаються Оператором або надаються з порушенням його положень.

11.2. Для подання рекламації використовуйте електронну форму та надішліть її на електронну адресу info@onlinekantorkurs.pl або надішліть її поштою на юридичну адресу Оператора з повідомленням про вручення. Рекламація повинна містити як мінімум: прізвище та ім'я Користувача, суму і дату транзакції, до якої відноситься рекламація, а також адресу для листування або адресу електронної пошти. Датою пред'явлення рекламації вважається дата її отримання, зазначена в підтвердженні повідомлення, відправленого на адресу вказаного поштового відділення.

11.3. Оператор розглядає рекламацію протягом 30 днів з моменту її отримання або, якщо від Користувача вимагається додаткова інформація, протягом 30 днів з моменту доповнення даних, що містяться в рекламації. Якщо Користувач не надасть додаткову інформацію, скарга може бути залишена без розгляду.

11.4. Відповідь на скаргу буде надіслана на адресу електронної пошти, вказану в обліковому записі Користувача. В окремих обґрунтованих випадках оператор може надіслати відповідь на іншу адресу електронної пошти або на поштову адресу, вказану Користувачем.

11.5. Скарги, що виникають через незнання правил або закону, не розглядаються.

11.6. Оператор може відмовити в розгляді скарги, якщо користувач не подав її протягом 14 днів з моменту виникнення обставин, які є предметом скарги.

11.7. У разі негативного розгляду скарги Користувач може подати позов до компетентного загального суду.

 

12. Розірвання договору.

12.1. Користувач має право в будь-який час розірвати договір про електронне надання послуг з Оператором Порталу onlinekantorkurs.pl без пояснення причин.

12.2. Договір не може бути розірваний до завершення всіх транзакцій і розрахунків за фінансовими операціями між Користувачем і Оператором Порталу.

12.3. Для того, щоб розірвати договір про надання електронних послуг з Оператором Сайту, Користувач повинен скористатися Панеллю клієнта.

12.4. При розірванні договору Оператор Сайту видаляє Обліковий запис Користувача. 

 

13. Інтелектуальна власність.

13.1 Матеріали, розміщені на сайті onlinekantorkurs.pl, можна використовувати тільки в рамках дозволеного використання відповідно до положень закону про авторське право.

13.2. Забороняється розповсюджувати, передавати, змінювати, публікувати та використовувати вміст веб-сайту сервісу в публічних або комерційних цілях.

13.3. Зміст сторінок сайту сервісу є власністю оператора. Всі торгові марки і матеріали на сторінках веб-сайту захищені законом і не можуть бути використані без попередньої письмової згоди оператора. 

 

14. Політика конфіденційності.

14.1 Адміністратором персональних даних користувачів веб-сайту onlinekantorkurs.pl, як це визначено Законом про захист персональних даних, є Kantor Kurs Sp. z o.o., вул. Шевська 75/77, 50-121 Вроцлав. Вона має запис у реєстрі REGON: 523195527 та податковий ідентифікаційний номер NIP: 8971912239, дата запису в реєстрі Kantor 27/09/2022, номер запису 19287.

14.2. Адміністратор персональних даних Користувачів послуг не надає ці дані третім особам. Дані нікому не продаються і ніколи не будуть продані. Адміністратор не передає персональні дані Користувачів іншим Користувачам або іншим суб'єктам господарювання без згоди Користувача.

14.3. Персональні дані, зібрані Оператором, обробляються з метою

- реалізації Послуг, що надаються через Сайт, відповідно до Закону про захист персональних даних;

- виконання положень Закону про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

- видача та відправлення квитанцій про купівлю/продаж;

- зв'язок між Користувачами та Оператором;

- надання Користувачам інформації, пов'язаної з використанням Порталу;

- ведення бухгалтерського обліку;

- розгляду претензій;

- перевірка того, чи відповідає особа, яка реєструється, умовам і правовим нормам, що вимагаються Регламентом.

14.4. Акцепт Регламенту означає згоду на обробку персональних даних Користувача в обсязі, необхідному для реєстрації та надання послуг Оператором Користувачеві. Неприйняття Регламенту унеможливлює використання сервісу onlinekantorkurs.pl.

14.5. Користувач добровільно надає свої персональні дані з метою використання сервісу onlinekantorkurs.pl.

14.6. Згода на обробку персональних даних в маркетингових цілях Оператором та іншими пов'язаними з ним суб'єктами не є обов'язковою.

14.7. Користувач має право на перевірку своїх персональних даних, а також право на їх виправлення або видалення.

14.8. Якщо персональні дані, надані Користувачем в процесі реєстрації, стають застарілими, Користувач зобов'язаний негайно їх оновити. Якщо Користувач не оновив свої персональні дані після їх зміни, Оператор має право призупинити надання Послуг Користувачеві, а Користувач приймає на себе всі пов'язані з цим ризики. Оператор також має право заблокувати обліковий запис Користувача, якщо персональні дані Користувача будуть видалені з бази даних, зібраної Оператором. 

14.9. Дані Користувача можуть бути надані тільки суб'єктам, які мають право на їх отримання відповідно до чинного законодавства, в тому числі компетентним судовим і фінансовим наглядовим органам. 

14.10. У зв'язку з наданням послуг з обміну валют на Сайті Оператор здійснює обробку персональних даних Користувачів. Обробка даних здійснюється відповідно до положень законодавства, зокрема положень Загального регламенту про захист даних (RODO).

 

15. Обмеження відповідальності.

15.1. Оператор залишає за собою право призупинити або відмовити у виконанні транзакції без пояснення причин, якщо це необхідно відповідно до положень Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму або іншого чинного законодавства. У такому випадку Користувач не має права на будь-які претензії.

15.2. В рамках здійснюваних процедур протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Оператор може запросити у Користувача додаткові пояснення, інформацію або дані для ідентифікації Користувача. Якщо така інформація не буде надана, Оператор може застосувати заходи, викладені в розділі 15.1. 

 

16. Умови анулювання та форс-мажорні обставини.

16.1. Оператор залишає за собою право закрити Обліковий запис даного Користувача і скасувати транзакцію в разі:

16.1.1. надання неправдивих або застарілих персональних даних під час реєстрації Акаунта Користувача;

16.1.2. знищення, пошкодження, видалення, зміни або перешкоджання доступу до комп'ютерних даних, що містяться в сервісі onlinekantorkurs.pl, а також у разі втручання або інших обставин, що перешкоджають автоматичній обробці, збору або передачі таких даних;

16.1.3. Якщо Користувач поповнив рахунок 3 або більше разів і запросив повернення коштів без здійснення обміну, або здійснює інші дії, які можуть вплинути на якість та стабільну роботу Сервісу та надання послуг іншим Користувачам.

16.2. Оператор може скасувати транзакцію в наступних випадках:

16.2.1. виявлення неіснуючих або нереальних відхилень в опублікованих в Послузі курсах обміну валют, які виникли з незалежних причин, наприклад, збій в системі транзакцій;

16.2.2. виникнення обставин, які унеможливлюють здійснення транзакцій в нормальних (існуючих) і передбачуваних умовах, або в разі, якщо надмірна кількість Користувачів продає/купує певну валюту за певним курсом, що призводить до значних збитків для Оператора;

16.2.3. форс-мажорні обставини, тобто зовнішня подія, яку Оператор не міг передбачити і яка знаходиться поза його контролем, включаючи збій електронних банківських систем, що використовуються Оператором в процесі обміну валют і доставки валют на рахунки Клієнтів, а також збій в роботі серверної системи.

16.3. Оператор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Умовами, якщо таке невиконання викликане обставинами, що знаходяться поза контролем Оператора, незважаючи на прояв належної обачності - так звані форс-мажорні обставини. У такому випадку надання послуг може бути призупинено на період часу, який відповідає періоду часу, протягом якого діють форс-мажорні обставини.

16.4. Оператор ні за яких обставин не відшкодовує і не компенсує Користувачеві упущену вигоду, а також не несе відповідальності за будь-які ризики, пов'язані з підприємницькою або іншою діяльністю Користувача. Вся відповідальність за свої дії покладається виключно на Користувача. 

 

17. Прикінцеві положення.

17.1. Усі питання і запити, що стосуються роботи сервісу onlinekantorkurs.pl, можна направляти на електронну адресу info@onlinekantorkurs.pl.

17.2. Якщо Оператор виявить незаконну діяльність Користувача або підозрює таку діяльність, Оператор інформує про це відповідні судові органи.

17.3. Договір між Користувачем і Оператором щодо Послуг, що надаються на Сайті в рамках Умов користування, регулюється положеннями польського законодавства.

17.4. У питаннях, не врегульованих цим документом, застосовуються відповідні положення законодавства.

17.5. Будь-які суперечки вирішуються польськими судами відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу. 

 

18. Набуття чинності та зміни Регламенту.

 

18.1. Оператор Порталу onlinekantorkurs.pl залишає за собою право вносити зміни до Регламенту в будь-який час під час надання Послуг без пояснення причин.

18.2. Зміни до Регламенту набувають чинності з дати, вказаної Оператором Порталу, про що Користувач буде повідомлений на Порталі.

18.3. Оператор інформує Користувача про кожну зміну Умов користування не менше ніж за 7 днів шляхом розміщення регламенту в новій редакції за посиланням https://onlinekantorkurs.pl/regulamin.

18.4. Якщо Користувач не направить Оператору заперечення проти змін до дати вступу змін в силу, вважається, що Користувач з ними погодився. Користувач має право розірвати Угоду до запропонованої дати набрання чинності поправок, з негайним набранням чинності та безоплатно.

18.5. Зміни набувають чинності з дати, визначеної Оператором, але не менше ніж через 7 днів з дати, коли Оператор надає доступ до змінених Умов, за умови, що транзакції, розпочаті до дати набуття чинності зміненими Умовами, здійснюються на умовах, що діяли до введення в дію цих змін.

18.6. Якщо Оператору стане відомо про використання Користувачем Послуги у спосіб, що не відповідає Умовам надання послуг або чинному законодавству, Оператор має право негайно припинити надання Послуг такому Користувачеві, заблокувати обліковий запис Користувача та розірвати Договір з негайно.

18.7. У разі розірвання Договору будь-які грошові кошти, отримані від обміну валюти або від депозитів, які не використовуються для обміну валюти, повинні бути негайно виплачені на відповідні банківські рахунки Користувача відповідно до положень Регламенту, що стосуються верифікації рахунків, і з урахуванням будь-яких положень законодавства, які можуть зобов'язати Оператора утримувати кошти.

18.8. Регламент набуває чинності 31.03.2023 року

 

*Даний Регламент перекладено з польської мови на українську. Оригінал документу викладено польською мовою та має перевагу над перекладом. 

© 2023 onlinekantorkurs.pl All rights reserved.
закрити