Polityka prywatności i cookies

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora, zgodne z RODO.

 

I. Kim jest Administrator danych?


Administratorem danych jest Kantor Kurs Sp.z o.o., NIP 8971912239, KRS 0000993495.ul. Szewska 75/77, 50-121 WROCŁAW.

 

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań
on-line itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji, do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych oraz wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe, podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane te będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych) lub w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat, od dnia zakończenia stosunków gospodarczych, przeprowadzenia transakcji okazjonalnej lub przeprowadzenia analizy ryzyka, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, aż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.
Do celów komunikacji handlowej potrzebna jest Twoja zgoda, w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Możesz ją w każdej chwili wycofać pisząc do nas na adres podany wyżej.

6. Administrowania i zarządzania stroną oraz grupami na platformach społecznościowych (m.in. na Facebooku), przede wszystkim w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych poprzez komunikację z Tobą, kierowani do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony, dołączenie do grupy, wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas (np. w formie wpisu lub komentarza). Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony albo istnienia grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odznaczenie opcji „Lubię to!”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

7. Zbierania danych wrażliwych w oparciu o Twoją zgodę lub wymogi przepisów

Wówczas, gdy wyrazisz zgodę i jeśli będzie to niezbędne do realizacji umowy oraz jej prawidłowego wykonania, będziemy przetwarzać także dane wrażliwe (art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO). Dane będą zbierane do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody lub w przypadku przetwarzania w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g – przez czas wymagany przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

 

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, firmie marketingowej, prawnikom, platformie społecznościowej (m.in. Facebook), firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM).

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. 

 

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.


Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

 

VI. Polityka plików cookies.

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
  2. kod Google Analytics oraz kody do potrzeb reklam na platformie Google – w celu analizy statystyk Strony oraz w celu docierania z reklamami do odbiorców. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i aktywności Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę, a także w przypadku kodu śledzącego do potrzeb reklam na platformie Google – do potrzeb zwiększenia skuteczności docierania z reklamami w ramach platformy Google.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

 

VII. Współadministrowanie

Administrator współadministruje danymi zbieranymi na potrzeby statystyk w ramach platformy Facebook z Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

© 2023 onlinekantorkurs.pl All rights reserved.
zamknij